?


تمکين در لغت به معناي اام است. با اين حال تمکين از منظر حقوق خانواده به معناي اطاعت و پيروي زن از شوهر در امور زندگي و روابط شويي بدون عذر شرعي است.


اام تمکين زن از شوهر?


مطابق با قانون مدني کشور پس از ازدواج هر يک از زوجين نسبت به يکديگر داراي وظايفي هستند، يکي از اين تکاليف تمکين زن از شوهر است. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي اام تمکين زن از شوهر مطابق قانون مي‌پردازيم.


اام به تمکين زن از شوهر 


زن و مرد هر يک موظف هستند تا تکاليف خود را در برابر يکديگر انجام داده و با يکديگر حسن معاشرت داشته باشند. در غير اين صورت، مصداق نشوز تلقي شده و منجر به پيامدهايي براي هر يک از آنان مي‌شود. نشوز به معناي عدم تمکين يا عدم ايفاي هريک از وظايف و تکاليف ميان زوجين دانست. از منظر حقوقي و در قالب زندگي شويي هر گاه زن بدون عذر شرعي از همسر خويش در رفع نيازهاي جنسي و امور خانواده تمکين نکند، حق پرداخت نفقه از سوي مرد براي زن سلب شده و مسئله نشوز رخ داده است. به اين ترتيب زن ناشزه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر، ماده 1105 قانون آيين دادرسي مدني زن را موظف به اطاعت از شوهر چه در امور جاريه زندگي و چه در مسائل شويي کرده است و در مقابل اين تمکين، وي را مستحق دريافت نفقه دانسته است.


اام تمکين زن از شوهر?


عدم تمکين زن از شوهر چه پيامدهايي را به دنبال دارد؟


عدم تمکين زن از مرد پيامدهايي را به دنبال دارد؛ از جمله اين پيامدها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:  • عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( ماده 1108 قانون مدني)

  • کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه (مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده). به اين منظور مرد بايستي به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمکين همسر خود، از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگيرد.

  • امکان طرح دعوي طلاق از سوي مرد.


نشوز شوهر يا عدم ايفاي وظايف شويي از جانب وي نيز داراي ضمانت اجراي حقوقي است و زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه اام شوهر را به انجام وظيفه درخواست کند. به علاوه نشوز شوهر سوءمعاشرت به شمار مي‌آيد و اگر مصاديق عسر و حرج باشد، زن مي‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.


پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نکات حقوقي بيشتر مطلب پس گرفتن هداياي نامزدي چه شرايطي دارد؟ را مطالعه کنيد.


همچنين بخوانيد:


با ازدواج مجدد زن مهريه قطع مي‌شود؟


شرايط تملک نصف دارايي مرد پس از طلاق


شرايط طلاق از طرف زن


چه مواردي باعث محروم شدن فرد از ارث مي‌شود؟


نفقه دختر در دوران عقد


 


با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد


?


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


نرم افزار Charles شعرهای نورانی آموزشگاه مجازی چگونه از تلگرام به درامد ثابت برسیم اخبار خدمات ثبتی و حقوقی قم درس panuielevator سایت چچلاس فایل